POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO – POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU MAS-SPORT.PL

Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez firmę Centrum Zaopatrzenia Klubów M.A.S. SPORT s.c. z siedzibą w Lublinie, ul. Zamenhofa 53, NIP: 713-298-96-49, REGON: 060336354 za pośrednictwem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.mas-sport.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Zaopatrzenia Klubów M.A.S. SPORT s.c.. Wszystkie dane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024), są przetwarzane i gromadzone z należytą starannością oraz odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z Centrum Zaopatrzenia Klubów M.A.S. SPORT s.c. wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w szczególności dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie i operatorów pocztowych, wykonania usług przez partnerów handlowych i usługowych, ewidencji dostaw, ewidencji podatkowych, gwarancji oraz reklamacji.
Dane osobowe użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe nigdy nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.
Administrator Danych Osobowych przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników: – Imię i nazwisko,
– Adres e-mail,
– Numer telefonu,
– Adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
– Adres dostawy (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
– W przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON).

Wszystkie dane osobowe podawane są przez użytkowników z własnej woli, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności, prosimy nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Centrum Zaopatrzenia Klubów M.A.S. SPORT s.c. za pośrednictwem sklepu mas-sport.pl.
Podczas korzystania ze stron internetowych sklepu mas-sport.pl przez Użytkownika, na serwerze automatycznie zbierane są anonimowe informacje np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ urządzenia, typ systemu operacyjnego, itp. Informacje zawarte na serwerze wykorzystywane są szczególnie w celach: technicznych oraz w celach związanych z administracją Serwisu, zapewnienia bezpieczeństwa działania Serwisu, realizacji postanowień Regulaminu, ochrony prawa. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych lub marketingowych.
Dane zbierane w trakcie korespondencji (za pomocą formularza kontaktowego, telefonu,poczty e-mail itp.) pomiędzy sklepem mas-sport.pl a Klientem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytania lub realizacji zamówienia.
Sklep mas-sport.pl wykorzystuje pliki “cookies” w celu zapewnienia bezpieczeństwa, logowania, dostępu do Serwisu, dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników oraz w celach statystycznych i marketingowych. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych. Wyłączenie akceptacji plików cookies w przeglądarce internetowej przez Użytkownika może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi prawidłowe korzystanie z Serwisu.
Google Analytics – Sklep mas-sport.pl zbiera anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzanych stron. Dane te służą wyłącznie do analizy statystycznej ruchu na stronach Serwisu. Zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie:
www.google.com

Niezapowiedziane Wiadomości – Sklep mas-sport.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Wiadomości te dotyczyć będą technicznych aspektów funkcjonowania Serwisu (komunikaty techniczne), zmian w regulaminach lub polityce prywatności. Przedmiotowe wiadomości nie będą zawierały informacji handlowych.
Użytkownik może dobrowolnie wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (mailing, newsletter), na wskazany adres poczty elektronicznej, na temat produktów i usług oferowanych przez sklep mas-sport.pl. Użytkownik może także w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowej logując się na swoim koncie, na stronie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail o odpowiedniej treści na adres e-mail: info@mas-sport.pl
Administrator Danych Osobowych nie ponosi odpowiedzialności za treści i praktyki stosowane w zakresie ochrony danych osobowych przez inne strony internetowe, których łącza i adresy internetowe znajdują się na stronach lub w reklamach skepu mas-sport.pl
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu.
Dbając o bezpieczeństwo Klientów wszystkie prywatne dane (przesyłane podczas rejestracji, logowania i zakupów) zabezpieczone są silnym algorytmem szyfrującym, a bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.
Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysłaniem powiadomienia e-mail informującego o zmianach Polityki prywatności).
Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie niezbędne są do świadczenia danej Usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług.
W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: info@mas-sport.pl


Partnerzy

ZinajomaYakima    VigoFootball masters